INGILTERE INVESTMENTS

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, INGILTERE INVESTMENTS LIMITED tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan www.ingiltereinvestments.com’un (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya elde edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekillerini açıklar.

İngiltere Investments, Site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası'nı benimser. Kullanıcı ve üyeler, Site’ye girerek ve Site’yi kullanarak bu Gizlilik Politikası’nı açıkça kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca Site için geçerli olup Site üzerinden yönlendirilen bağlantılar için geçerli değildir.

İngiltere Investments, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. İngiltere Investments aracılığıyla elde edilen bilgiler güvenli bir ortamda saklanır. İngiltere Investments, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve/veya verilere erişilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Bu Gizlilik Politikası, Kullanım Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Gizlilik Politikası’nı onaylayan her ziyaretçi/üye, belirlenen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, süresiz, yasal süre veya üyelik süresi boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve İngiltere Investments hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Ziyaretçi/üye, beyan ettiği tüm verilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İngiltere Investments, ziyaretçi/üyenin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi, İngiltere Investments tarafından benimsenmiştir. Ziyaretçi/üye, bilgilerin tam, doğru ve güncel olmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan İngiltere Investments’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İngiltere Investments, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. İngiltere Investments’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler, Site’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.